Svatý rok sv. Jakuba - soutěž o ceny

logo Svatého roku

Dne 31. prosince 2020 arcibiskup Santiaga de Compostela - Msgre Julián Barrio otevřel u příležitosti zahájení Svatého roku sv. Jakuba tzv. Svatou bránu v katedrále sv. Jakuba v Santiagu de Compostela, která zůstane z rozhodnutí papeže Františka otevřená až do 31. prosince 2022.

Compostelské svatojakubské jubileum bylo poprvé slaveno v roce 1122 a od té doby se opakuje v pravidelných intervalech (šesti, pěti, opětovně šesti a jedenácti let) zhruba čtrnáctkrát v každém století.

br. František putující do Santiaga de Compostela

Neváhejte proto, a pakliže to bude jen trochu možné „opusťte svou zemi“, jak hlásá heslo Svatého roku a vydejte se, třebas přímo od rajhradského benediktinského opatství, které leží na tzv. moravské Svatojakubské cestě, s credecialem (tj. poutnickým pasem) v kapse do Santiaga de Compostela i Vy, neb „apoštol na Vás čeká“.

„Když se vydáváme po apoštolových stopách, opouštíme sami sebe a ony jistoty, k nimž se přimykáme. Máme však na mysli jasnou metu, nebloudíme bezcílně v sebestředném kruhu. Volá nás Pánův hlas, který jako poutníci přijímáme v postoji očekávání a hledání. Vydáváme se na tuto cestu, abychom potkali Boha, druhé i sami sebe,“ napsal papež František u příležitosti zahájeného Svatého roku.

V souvislosti se Svatým rokem sv. Jakuba jsme se rozhodli pro uspořádání soutěže o ceny, do níž se může zapojit každý, kdo najde správnou odpověď na otázky týkající se Svatojakubské cesty a putování po ní do Santiaga de Compostela.

relikviář sv. Jakuba v katedrále v Santiagu de Compostela

Správné řešení poslední soutěžní otázky na měsíc září / říjen:V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna poslední soutěžní otázka č. 5 naší Svatojakubské soutěže: „Cílem poutníků putujících po Svatojakubské cestě je hrob sv. apoštola Jakuba Staršího nalézající se v kryptě katedrály v Santiagu de Compostela. - Není to však jediné místo, kde se ostatky sv. apoštola Jakuba Staršího nalézají, jak se mnozí domnívají.
Mnohé by mohlo proto překvapit, že části ostatků (konkrétně zub) sv. apoštola Jakuba Staršího se od roku 1212 nachází také u nás. - Dokázali byste proto zjistit, kam byste se museli vydat na pouť, abyste tuto vzácnou relikvii mohli nejenom spatřit, ale i následně uctít?“

Správná odpověď zní:

„Zub a další dvě části z ostatků sv. apoštola Jakuba Staršího se nacházejí od roku 1212 v katedrále sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha v Praze.“ k čemuž by bylo dobré ale ještě pro úplnost z naší strany dodat, že „Další ostatek sv. Jakuba St., který získal český král Přemysl Otakar II., byl vložen také do základů kostela (později povýšeného na baziliku minor) sv. Jakuba na Starém Městě pražském.“

Odpovědí na tuto soutěžní otázku č. 5 došlo do stanoveného termínu 6 a všechny byly soutěžním komisařem fr. Jakubem Maria J. Pohlem OSB označeny za správné. Z nich byly proto následně fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylosováni tito tři vítězové:

kadidelnice v katedrále v Santiagu de Compostelafr. František a fr. Jakub Maria studují trasu poutní cesty sv. Benedikta

Správné řešení soutěžní otázky na měsíc červenec / srpen:V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna soutěžní otázka č. 4 naší Svatojakubské soutěže: „V katedrále sv. apoštola Jakuba St. v Santiagu de Compostela se nachází jedna z největších kadidelnic na světě vážící 80 kg, kterou rozhoupává tahem za lano osm „tiraboleiros“ (čes. nositelů kadidla) - kadidelnice, jenž dosahuje rychlosti 68 km/h, se při houpání téměř dotýká stropu.

Dokázali byste ale najít odpověď na to, proč se tato unikátní kadidelnice vypouštějící hustý kouř kadidla v katedrále sv. Jakuba St. v Santiagu de Compostela vlastně začala v 11. století používat?“

Za správnou odpověď je možné považovat:

V katedrále Santiago de Compostela se začala obří kadidelnice zvaná Botafumeiro údajně dle ne zcela podloženého tvrzení používat z hygienických důvodů, aby vonný dým z ní vycházející přebil zápach po dlouhé a namáhavé cestě špinavých a zapáchajících poutníků, kteří mnohdy přímo v katedrále nocovali. - Obecně se navíc věřilo, že kouř kadidla má ochranný účinek v dobách moru a epidemií.

Odpovědí na tuto soutěžní otázku č. 4 došlo do stanoveného termínu 8 a všechny byly soutěžním komisařem fr. Jakubem Maria J. Pohlem OSB označeny za správné. Z nich byly proto následně fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylosováni tito tři vítězové:

Správné řešení soutěžní otázky na měsíc květen / červen: V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna soutěžní otázka č. 3 naší Svatojakubské soutěže: „Jakým symbolem a proč jsou Svatojakubské cesty značeny?“

Svatojakubské cesty jsou značeny symbolem "Svatojakubské mušle" (vieira) – hřebenatky, ze které vychází záře.

Poutníci vydávající se na pouť ke hrobu sv. Jakuba St. do Santiaga de Compostela nosí „Svatojakubskou mušli“ - atribut sv. apoštola Jakuba St. také s sebou, aby je uchránila před nebezpečími na dlouhé cestě.

Původ „Svatojakubské mušle“ je odvozován z příběhu, jehož ústředním tématem je zázračné zachránění člověka. - Jedna z mnohých legend vypravuje o portugalském rytíři, který stál v blízkosti španělského přístaviště, kam doplula loď s ostatky sv. Jakuba St. Ve chvíli, kdy jeho kůň spatřil podivuhodný světelný třpyt, dopadající z hvězd na apoštola, vyděsil se a skočil do vody a spolu s jeho pánem zmizel v hlubinách. Naštěstí byl rytíř zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plní úžasu hleděli na Svatojakubské mušle, kterými bylo pokryto rytířovo tělo, a spojovali to s pomocí sv. Jakuba St.

Odpovědi na tuto soutěžní otázku č. 3 došlo tentokrát 12, ale ne všechny z nich mohly být soutěžním komisařem fr. Jakubem Maria J. Pohlem OSB označeny za správné. Ze 7 správných byly fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylosováni tito tři vítězové:

Správné řešení soutěžní otázky na měsíc březen / duben: V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna soutěžní otázka č. 2 naší Svatojakubské soutěže: „Kolik Svatojakubských poutních cest, které jsou součástí evropské sítě poutních tras do Santiaga de Compostela, prochází Českou republikou, a která z nich je nejdelší?“

Svatojakubských poutních cest, jejichž kvalita rok od roku roste a značení spolu s propagací se zlepšuje, procházejících naší republikou ve směru starých zemských stezek tam, kde to současný vzhled krajiny dovoluje, je šest, z nichž nejdelší se svými 276,5 km je Moravskoslezská.

Odpovědi na tuto soutěžní otázku č. 2 došly tentokrát pouze 4, a všechny z nich byly soutěžním komisařem fr. Jakubem Maria J. Pohlem OSB označeny za správné. Z nich byly fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylosováni tito tři vítězové:

Správné řešení soutěžní otázky na měsíc leden / únor: V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna soutěžní otázka č. 1 naší Svatojakubské soutěže: „Kolik kilometrů by asi musel celkově ujít poutník, který se rozhodne z opatského chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě vyjít po Svatojakubské cestě ke hrobu sv. apoštola Jakuba v Santiagu de Compostela?“

U farního kostela sv. Jakuba Staršího v Brně, odkud se poutníci vydávají dále po Svatojakubské cestě vedoucí přes Rajhrad, se nachází poutnická značka s údajem, že do Santiaga de Compostela ještě zbývá urazit 3.200 km. Vzhledem k tomu, že do Rajhradu to je od sv. Jakuba v Brně po Svatojakubské cestě 14 km, poutníkovi, který navštíví Staroslavné benediktinské opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě, bude ještě do Santiaga de Compostela zbývat ujít 3.186 km.

Do Santiaga de Compostela lze z Rajhradu dojít i po daleko kratší cestě (podle internetového vyhledávače cca jen 2.500 km), ale ta nekoresponduje se Svatojakubskou cestou. - Svatojakubská cesta díky nejrůznějším menším či větším zacházkám není nejkratší (viz její pokračování z Rajhradu přes Holasice do Vojkovic), protože chce poutníkům nabídnout možnost navštívit mnohá zajímavá místa v její blízkosti.

Odpovědí na tuto soutěžní otázku č. 1 došlo 15, ale pouze 11 z nich se vešlo do soutěžním komisařem fr. Jakubem Maria J. Pohlem OSB stanovené tolerance +- 200 km. Z nich byli fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylosováni tito tři vítězové:

Z dodaných materiálů vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství