Bezpečnostní pokyny

U nás budete vítáni, když budete respektovat, že se nacházíte na místě, které je primárně určeno k duchovnímu spočinutí.

Vstupujte jen do veřejně přístupných prostor

Mějte na paměti, že celý areál kláštera je vybaven kamerovým systémem. V případě pokusu o vstup do neveřejných prostor bude přivolána Policie ČR.

nevstupujte

Respektujte pokyny mnichů, zaměstnanců kláštera a pracovníků ostrahy

Při návštěvě kláštera prosím respektujte pokyny mnichů, zaměstnanců kláštera a pracovníků ostrahy. Mají informace o areálu a v případě vzniku mimořádné události znají postupy k ochraně vaší bezpečnosti.

Parkujte jen na vyhrazených místech

Nevjíždějte, prosím, svými vozidly do areálu kláštera bez výslovného souhlasu mnichů nebo zaměstnanců kláštera.

Parkujte jen na místech k tomu určených.

parkujte

Respektujte zákaz fotografování

Chápeme, že vás mnohé v areálu kláštera zaujme, ale respektujte prosím zákaz fotografování a natáčení. - Oficiální fotografie a jiné propagační materiály si můžete zakoupit na několika místech v areálu kláštera a jejich zakoupením přispějete na provoz a obnovu kláštera.

Pokud pro pořizování záznamů máte důvody, fotografujte a natáčejte vždy jen se souhlasem odpovědné osoby a v jejím doprovodu.

nefoťte

Dávejte pozor na svá zavazadla

Svá zavazadla nenechávejte prosím bez dozoru, jinak je možné, že budou vnímána jako nebezpečná a budou prověřena přivolanou Policií ČR.

Nekuřte v areálu kláštera

Dodržujte, prosím, zákaz kouření v celém areálu kláštera vyjma míst k tomu vyhrazených a nedopalky odhazujte jen do odpadkových nádob.

nekuřte

Nevnášejte nebezpečné předměty a nekonzumujte omamné látky

Do celého areálu kláštera platí zákaz vnášení nebezpečných předmětů. Nejsou to jen střelné, řezné nebo bodnosečné zbraně, ale také zábavná pyrotechnika a výbušniny, dále všechny typy hořlavin a chemických látek.

Zároveň platí striktní zákaz jakékoliv aplikace omamných a návykových látek.

Pokud něco nevíte, zeptejte se

Velmi rádi vám poradíme a pomůžeme. Pokud něco nevíte, potřebujete pomoc nebo nám chcete něco oznámit, obraťte se na mnichy, zaměstnance kláštera nebo ostrahu - pokusí se vám vyjít vstříc v maximální míře.

zeptejte se

Podrobnější informace naleznete v závazném Návštěvním řádu.

Z dodaných materiálů vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství