Výročí povýšení na opatství

V roce 2013 proběhla v Rajhradě a v Brně řada akcí, souvisejících s 200. výročím povýšení rajhradského proboštství na samostatné opatství.

Dne 22. března zde sloužil slavnostní mši svatou P. Edmund Wagenhofer OSB, emeritní arciopat ze Salzburgu a předseda Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, který dnes řídí benediktinský klášter ve slovinském Mariboru. Koncelebrovali P. Metoděj Hofman OT, P. Gorazd Cetkovsky O. Carm., P. Martin Bejček, P. Augustin a P. Vojtěch. Přisluhovali jáhni Jan Špilar a Jiří Polach. Zpěvem, jako vždy při našich slavných výročích, doprovázela Svatomichalská gregoriánská schola z Brna.

Připomněli jsme si dvě stě let od povýšení rajhradského proboštství na samostatné opatství. Rajhrad patřil do té doby pod jurisdikci břevnovských opatů a tvořil společenství klášterů s Břevnovem a Broumovem. Převor P. Řehoř Sázavský využil situace po napoleonských válkách a přesvědčil císaře Františka I., aby dvorským dekretem povýšil rajhradský klášter na samostatné opatství. Rajhradští benediktini dostali právo volit opata, a tím se stal v roce 1813 P. Augustin Koch.

V souvislosti s výročím v r. 2013 pokračovaly další akce, které připomněly historii našeho opatství:

VÝSTAVY:

V r. 2013 zde byla výstava IN OMNIBUS GLORIFICETUR DEUS. Dokumentovala 200 let vývoje našeho opatství od jeho povýšení v r. 1813 až po dnešní dny.

První rajhradský opat Augustin Koch Dokumenty z padesátých let 20. století Dokumenty z padesátých let 20. století

Výstava "AN VĚDY A UMĚNÍ MILOVAL ..." - Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše byla v našem klášteře v r. 2014.

V r. 2015 byla v našem klášteře výstava GLADIO VERBI DEI. Byla třetí v pořadí v projektu Benediktinský klášter jako kulturní fenomén. Popisovala písemnictví doby husitské a čerpala z našich fondů a fondů v Moravské zemské knihovně.

MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY NEOPRAVENÝCH ČÁSTÍ KLÁŠTERA:

O sobotách 20. července a 10. srpna 2013 byla v rámci doprovodného programu výstavy In omnibus glorificetur Deus pro veřejnost zpřístupněna neopravená část našeho kláštera - prelatura a opatská rezidence.

Prostory jsou ve stavu, jak je v roce 1990 opustila armáda. Na budově jsou pouze opravené střechy a okapy.

Vojenské značení a červeným hydrovoskem natřené parkety Vojenské značení a červeným hydrovoskem natřené parkety Zazdít vojenské kabely bylo důležitější než uchovat fresky I z opatovy soukromé kaple byl výstrojní sklad Střechou zatékalo až do místností a poškozené okapy se na budově též podepsaly Střechou zatékalo až do místností a poškozené okapy se na budově též podepsaly

PŘEDNÁŠKY:

V Moravské zemské knihovně v Brně se od r. 2013 uskutečnily cykly přednášek na témata, související s naším klášterem.

Jako další doprovodný program se u nás konaly též KONCERTY a WORKSHOPY.

Z dodaných materiálů vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství