Naše komunita

Jak známo, existují čtyři druhy mnichů. Zaprvé jsou to cenobité, kteří žijí v klášteře a bojují pod řeholí a opatem...

(Z Řehole Benediktovy, kap. 1.)

Opat zastává především úřad duchovního pastýře společenství a učitele Božího slova jak slovem, tak příkladem. Snaží se vzájemným dialogem o jednotu společenství...

(Ze Stanov Slovanské benediktinské kongregace, kap. 1.)

Převor pomáhá opatovi v jeho povinnostech uvnitř komunity i navenek. Nedělá nic proti vůli opata a v jeho nepřítomnosti nezavádí změny přesahující obvyklou míru. Převor zastupuje opata v jeho nepřítomnosti...

(Ze Stanov Slovanské benediktinské kongregace, kap. 3.)

Vyšší představení jsou ti, kteří vedou buď celou řeholní společnost, nebo její provincii nebo část jí naroveň postavenou nebo právně samostatný dům, rovněž jsou jimi jejich zástupci...

(Z Kodexu kanonického práva, kán. 620)

Jsou ještě v dnešní době mniši?

Jistěže jsou. Například v našem klášteře můžete potkat tyto mnichy:

P. Maximilian Petr Krenn OSB

P. Maximilian OSB

Na začátek stránky

fr. Naum Tomáš Vraspír OSB

fr. Naum OSB
fr. Naum při rekreaci fr. Naum zastupuje otce převora fr. Naum - zkušený dřevorubec fr. Naum - klášterní řezník fr. Naum svolává bratry fr. Naum - turiferář

Na začátek stránky

fr. Heřman František Řezáč OSB

fr. Heřman OSB
fr. Heřman - jen abych se nenamočil fr. Heřman - práce ve stodole fr. Heřman - kdo ještě nemá? fr. Heřman - snad jsem na nic nezapomněl fr. Heřman - no pojďte dál... fr. Heřman - připraven na vše

Na začátek stránky

fr. František Jan Teister OSB

fr. František OSB
fr. František - amatérský varhaník fr. František učí včelařit... ... i kydat prasátkům fr. František - odpočinek po práci v lese fr. František s jehňátkem... ... co mi to děláš?

Na začátek stránky

fr. Jan Evangelista Martin Hácha OSB

fr. Jan Evangelista OSB
fr. Jan Evangelista - neboj se, já tě nedám... fr. Jan Evangelista leští věčné světlo

Na začátek stránky

fr. Jakub Maria Jiří Pohl OSB

fr. Jakub Maria OSB
fr. Jakub Maria tvoří stránky fr. Jakub Maria sváží větve fr. Jakub Maria zalévá stromky ... i zaznamenává důležité okamžiky v naší komunitě ... a můžete ho potkat i v našem obchůdku

Na začátek stránky

fr. Norbert Petr Svozilek OSB

fr. Norbert OSB
fr. Norbert krmí králíky fr. Norbert pracuje v lese fr. Norbert na exkurzi v hostiárně

Na začátek stránky

Z dodaných materiálů vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství