Den v klášteře

Zahálka je nepřítel duše. Proto mají být bratři v určité hodiny zaměstnáni tělesnou prací, v jiné hodiny zase svatým čtením...
...Když pak po sextě vstanou od stolu, ať ve vší tichosti odpočívají na svých lůžkách. Kdo by si chtěl číst, ať si čte tak, aby druhé nerušil...

(Z Řehole Benediktovy, kap. 48.)

Všichni členové komunity se zúčastňují celého slavení denní modlitby církve v chóru a konventní mše sv., nebrání-li jim v tom závažné povinnosti nebo jiné důvody, které za takové uzná opat...
Každý mnich si má vyhradit denně čas pro osobní modlitbu, duchovní četbu a obzvláště četbu Písma sv. (lectio divina)...

(Ze Stanov Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, kap. 10.)

Společné stolování patří k důležitým prvkům života, proto není dovoleno se mu bez vážného důvodu vyhýbat...
Všichni se mají zúčastnit společné rekreace, která se koná několikrát týdně ve vhodnou dobu podle rozhodnutí opata...

(Ze Stanov Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha, kap. 9.)

Co vlastně ti mniši celý den dělají?

Stejně jeko všichni lidé - pracujeme, jíme, odpočíváme.

Ale protože se každý z nás dobrovolně rozhodl svůj život zasvětit Bohu, je tím nejdůležitějším, co se každý den v klášteře koná, modlitba.

Konkrétní uspořádání dne je však v každém klášteře jiné. My v Rajhradě se řídíme podle následujícího denního rozvrhu:

Vzhledem k tomu, že při společném životě může docházet k "ponorkové nemoci", pamatuje náš denní řád i na to, jak jí předcházet, proto máme ve čtvrtek odpoledne a v neděli odpoledne volno, které může každý strávit jak a s kým chce...třeba procházkou, vyjížďkou na kole, v blízkém Brně či kdekoliv jinde.

soukromá modlitba společná chórová modlitba jeden z mnoha způsobů rekreace další způsob rekreace společný noviciátní výlet

Z dodaných materiálů vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství